Start Omhoog

Beleidsplan
Beleidsplan Bestuur Activiteiten Financieel Belongingsbeleid

 

 

Beleidsplan  

Stichting Memento Vivere

2016-2017-2018

Voorwoord

 

Het beleidsplan van  Stichting Memento Vivere  omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld conform de voorwaarden m.b.t. de ANBI-regelgeving en zal jaarlijks worden geŽvalueerd teneinde het beleidsplan actueel te houden.

1.       Profiel van Stichting Memento Vivere

 

Stichting Memento Vivere ondersteunt voornamelijk Brabantse doelen (projecten, instellingen en personen) in diensten en geld.

 

Hierbij wordt gekeken naar projecten, instellingen en personen wiens werkzaamheden een positieve bijdrage leveren aan de Brabantse samenleving. Verder wordt eveneens ondersteuning geboden aan individuele personen, gebonden aan de regio Brabant, die tussen wal en schip (dreigen te) vallen.

 

Stichting Memento Vivere werd opgericht bij notariŽle akte op 10-10-1995 bij P.J.W.M. Peters en mr. P.C.B.M. notarissen te Oirschot.

 

2.      De doelstelling en het actuele beleid

 

De doelstelling

 

Stichting Memento Vivere richt zich op een dusdanige inrichting van de Brabantse samenleving dat elk begunstigd project, instelling en  individu binnen voornoemde samenleving uiteindelijk onafhankelijk zorg kan dragen voor een verdere groei en bloei van de provincie. Het is hierbij van belang dat de giften van de stichting, zowel materieel als immaterieel, bij kunnen dragen aan de groei en bloei van de afzonderlijke projecten, instellingen en individuen. Er dient vanuit de stichting dus overeenstemming te zijn met de uitgedragen doelen en waarden van de begunstigde partijen.

 

Het actuele beleid

 

In het actuele beleid staan de volgende themaís centraal:

 

o       Het opbouwen van een duurzame relatie met projecten en instellingen in Brabant teneinde de provinciale samenleving te verbeteren.

o       Het in contact komen en dit contact versterken met individuele personen binnen de provincie die tussen de wal en het schip (dreigen te) vallen.

o       Het opzetten van een provinciaal netwerk teneinde de doelstellingen van de stichting zo doeltreffend mogelijk te kunnen bereiken.

 

 

3.      De werkzaamheden

 

De werkzaamheden van Stichting Memento Vivere zijn gericht op een verdere verbetering van de Brabantse samenleving met als concrete activiteiten:

 

o       het ondersteunen van lokale en regionale projecten;

o       het ondersteunen van landelijke projecten en instellingen die merkbaar invloed uitoefenen op de provinciale samenleving;

o       het begeleiden van individuen binnen de provincie om te voorkomen dat deze personen tussen de wal en het schip vallen. Deze begeleiding vindt plaats door financiŽle en niet-financiŽle ondersteuning.

 

 

4.      Werving van fondsen

 

Werving

 

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel prive als zakelijk. Bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden.

 

Naast donaties van vaste donateurs, die periodiek een bijdrage geven, ontvangt de stichting meer incidentele donaties van andere organisaties en overige persoonlijke initiatieven.

 

 

5.      Beheer van fondsen

 

De fondsen van Stichting Memento Vivere worden beheerd door de stichting zelf (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41093650). De stichting beschikt over een bankrekening bij de ABN AMRO Bank te Best met nummer 61.73.63.528.

 

Jaarlijks wordt ongeveer 40.000 euro geworven en zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal  en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten en inschrijving kamer van koophandel.

 

6.      Besteding van fondsen

 

De besteding van fondsen gebeurt door middel van bestedingsoverleg door het bestuur, rekening houdend met de van toepassing zijnde statuten. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk structureel bij te dragen aan kleinere projecten en instellingen en incidenteel ook een bijdrage te leveren aan andere, veelal iets grotere projecten en instellingen.

 
 

7.      Beloningsbeleid

 

De bestuursleden van Stichting Brabantse Goede Doelen ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

 

8.      Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

 

Stichting Memento Vivere is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41093650 als Stichting Memento Vivere, adres Bogert 2, 5612 LZ te Eindhoven.

 

Voorzitter/Secretaris/Penningmeester is sinds 11-1-2016 T. Swinkels.

 

Het fiscaal nummer van de stichting is 8060.71.898.

 

Contactpersoon en administratie:  Jorg Sanders:  j.sanders@vemid.nl, telefoonnummer 0499-391618. Het postadres is Postbus 67, 5680 AB te Best.

 

 

Copyright © 2017 Stichting Memento Vivere